Home Tags Posts tagged with "Migliarino"

Migliarino

Parco Regionale di Migliarino San Rossore

Het Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli is eind 1979 geopend. De totale oppervlakte van dit nationale park in Toscane bedraagt meer dan 24.000 hectare. Het park ligt aan de kust tussen de steden Viareggio en Livorno. Het park is gelegen te midden van een dichtbevolkt gebied maar toch is daar niet veel van te merken. Zo is de kuststrook van dit park onbebouwd en dat is toch wel uniek te noemen. In de zomermaanden wordt dit park druk bezocht door toeristen en inwoners uit de omliggende steden en dorpen. In het park zijn vele wandel- en fietspaden aangelegd.

Internet:
Parco Regionale di Migliarino San Rossore

Parco di Migliarino

Parco di Migliarino in de Toscane werd opgericht in 1979 en bestaat uit meer dan 24.000 hectare natuurgebied langs de kust van Viareggio in het zuiden en Livorno in het noorden. Door het gunstige klimaat en de bodemcondities komen hier vele bijzondere planten en kruiden voor. In bepaalde delen van het Parco di Migliarino bestaat de vegetatie uit eiken, essen, elzen, populieren en enkele zeldzame planten zoals de periploca, een kruipende plant.

De enorme moerassen in het Parco di Migliarino zijn bedekt met rietgewassen. Er groeit ook een zeldzame vleesetende plant, de Rosolida. Deze plant dateert uit de laatste ijstijd, toen enkele soorten vanuit het noorden migreerden naar het Middellandse Zee gebied. In de moerasgebieden komen ook interessante vogelsoorten voor zoals roerdompen, zwart-gevleugelde stelten, visarenden en moershavikken. Naast de moerassen heeft dit natuurgebied ook een groot strand. Het strand is gemaakt van krijt- en kalksteen en wordt getypeerd door duinen waar diverse kruidachtige plantensoorten groeien.

Internet:
Parco di Migliarino